Konu Otel ise, Çözüm Otel Ajansı

   0530 479 1453     Bolu | Türkiye

1. TARAFLAR

Satıcı
Unvan: Otel Ajansı
Adres: Tabaklar mah. ali rıza tekemen cad. tekemen prestige hall apt. no:14 d:6 Merkez / Bolu
Telefon: 05304791453
E-posta: info@otelajansi.com
Web Sitesi: https://otelajansi.com/

Alıcı
Ad-Soyad: [Alıcı Adı ve Soyadı]
Adres: [Alıcı Adresi]
Telefon: [Alıcı Telefon Numarası]
E-posta: [Alıcı E-posta Adresi]

2. KONU

İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait “https://otelajansi.com” internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve ifası ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3. HİZMET BİLGİLERİ

Hizmetin Türü: [Hizmet Türü]
Hizmetin Kapsamı: [Hizmet Kapsamı]
Hizmet Bedeli: [Hizmet Bedeli]
Vergiler Dahil Toplam Fiyat: [Toplam Fiyat]

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. Alıcı, sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2. Satıcı, sözleşme konusu hizmeti eksiksiz, varsa garanti belgeleriyle birlikte ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder.

4.3. Hizmetin ifası, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile Alıcı’ya bildirilen süre içinde gerçekleştirilir.

4.4. Hizmet, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa ifa edilecekse, hizmeti ifa edecek kişinin/kuruluşun ifayı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

4.5. Satıcı, sözleşme konusu hizmetin ifasının imkansızlaştığını öngörürse, bu durumu Alıcı’ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirir ve hizmet bedelini 14 gün içinde iade eder.

5. CAYMA HAKKI

5.1. Alıcı, sözleşme konusu hizmetin ifasına ilişkin olarak 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir.

5.2. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Satıcı’ya yazılı olarak bildirimde bulunulması gerekmektedir.

5.3. Cayma hakkının kullanılması halinde, 14 günlük süre içinde hizmet bedeli Alıcı’ya iade edilir.

6. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda, Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

7. YÜRÜRLÜK

Alıcı, işbu sözleşmenin tüm koşullarını okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini elektronik ortamda onayladığını kabul ve beyan eder.

8. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Satıcı
Unvan: Otel Ajansı
Adres: Tabaklar mah. ali rıza tekemen cad. tekemen prestige hall apt. no:14 d:6 Merkez / Bolu
Telefon: 05304791453
E-posta: info@otelajansi.com
Web Sitesi: https://otelajansi.com/

otelajanjsi.com 2024